1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

VH FČST 11/2023: Zápis

Na Google FČST byl vložen zápis z VH FČST 11/2023. Případné připomínky a dotazy směrujte na L. Hurdálka. Pro vstup na zápis klikni zde: Zápisy z VH FČST

Informace z VH FČST 11/2023: Výsledky hospodaření 2023

Jedním z dalších bodů jednání VH FČST 11/2023 byly i výsledky hospodaření FČST za rok 2023. Zde pro Vás máme potěšující zprávu. Z pohledu hospodaření skončilo FČST za rok 2023 v zisku 48.561,- Kč. Oproti původnímu rozpočtu FČST z listopdu 2022 tak došlo ke zvýšení zisku a to z důvodu vyššího počtu členů a vyššího počtu klubů (352 členů a 31 klubů). Z tohoto důvodu bylo více vybráno na členských poplatcích.

Z pohledu celkového stavu financí FČST, má FČST k dispozici na účtu a v pokladně 494.683,- Kč. Struktura je zřejmá z přílohy.

S ohledem na skutečný celkový stav financí bylo na VH rozhodnuto, že členské poplatky na rok 2024 nebudou měněny a zůstanou zachovány ve výši z roku 2023. Pokud dojde k vyšším nákladům, bude zvýšení pokryto z celkových zdrojů FČST z minulých let. Toto byl však již další bod a zmíníme se o něm příště.

Číst dál: Informace z VH FČST 11/2023: Výsledky hospodaření 2023

Informace z VH FČST 11/2023: Kalendář soutěží

Na VH FČST 11/2023 byly projednány i kalendáře soutěží na následující roky. (Toto Vás asi bude nejvíce zajímat, proto začínáme touto informaci.) Zde jsou návrhy:

Rok 2024.

 1. 27.4.2023 – Společné mistrovství GPC ČR a SR v BP a Biceps Curl - Vsetín (pořadatel Valach Power)
 2. Květen (červen?) – ME GPC - Trutnov (pořadatel Powerlifting Trutnov)
 3. Červenec, Srpen – 7. ročník Letovického Trap Baru - Letovice (pořadatel Slavs Power Letovice)
 4. Srpen – 2. ročník IRONBULLS Deadlift Cup – Stupno (pořadatel Ironbulls Stupno)
 5. Říjen – MS GPC – Trnava
 6. Listopad – MČR v mrtvém tahu – Stupno? Domažlice? (pořadatel Ironbulls Stupno)
 7. O dvou pohárových soutěžích se ještě jedná – jde o benchpress a bnechpress + mrtvý tah

Do kalendáře budou ještě doplněny soutěže spolupracujících federací jako je XPC a dále soutěže národních federací GPC V4 (Polska, Slovenska, Maďarska).

Číst dál: Informace z VH FČST 11/2023: Kalendář soutěží

Změny ve vedení FČST

Valná hromada FČST 11-2021 rozhodla o změnách ve vedení FČST. Prezidentem FČST byl zvolen Libor Hurdálek a na uvolněnou pozici viceprezidente byl zvolen Adam Švehla. Následně byl z Kontrolní komise na základě vlastní žádosti odvolán Adama Švehla (není možný souběh funkcí s viceprezidenta) a na jvolněnou pozici byl zvolen Bruno Walter.

Gratulujeme všem nově zvoleným do jejich funkcí. Přejeme jim hodně zdaru a těšíme se na spolupráci. Děkujeme za pomoc a spolupráci všem, kteří ukočili své učinkování ve vedení FČST. Složení vedení FČST je následující:

Číst dál: Změny ve vedení FČST

VH FČST 2021: Zápis

 Na Google FČST byl vložen zápis z Valné hromady FČST 11-2021. Pro vstup klikni zde: Zápis z VH FČST 11-2021

Změny ve vedení FČST 2020

Na jednání 29.11.2019 rozhodla Valná hromada o následujících změnách ve vedení FČST.

Výkonný výbor:

Viceprezidentům Josef Makovský a Martin Hurdálek končilo funkční období. Jan Vojtěchovský odstoupil z osobních důvodů z funkce viceprezidenta. Následně ve volbách byli zvoleni na uvolněná místa: Jan Pianka, Tomáš Kaas a Martin Hurdálek

Složení Výkonného výboru FČST je tedy následující:

Číst dál: Změny ve vedení FČST 2020

Příspěvky pro pořadatele souteží 2020

Na jednání VH FČST 29.11.2019 byly schváleny příspěvky pro pořadatele soutěží pod hlavičkou FČST a to v následující výši:

 • Pohárové soutěže: 10.000 Kč
 • MČR v benchpressu a nebo mrtvém tahu: 20.000 Kč
 • MČR v silovém trojboji a dřepu: 50.000 Kč (včetně MČSR)
 • Nadnárodní soutěže (World Cup, European Cup, ME, MS): 50.000 Kč

Příspěvky budou vyplaceny pořadateli soutěže pod hlavičkou FČST a to při splnění interních předpisů FČST. Při neplnění podmínek může být příspěvek krácen a to třeba až o 100%.

Číst dál: Příspěvky pro pořadatele souteží 2020

Příspěvky pro pořadatele soutěží 2019

Valná hromada FČST 11/2018 na svém jednání schválila zvýšení příspěvků pro pořadatele soutěží pod hlavičkou FČST pro rok 2019 a to v následující výši:

 • Příspěvek na MČR v trojboji a dřepu: 30.000 Kč
 • Příspěvek na MČR v benchpressu: 15.000 Kč
 • Příspěvek na MČR v mrtvém tahu: 15.000 Kč
 • Příspěvek na každou pohárovou soutěž: 10.000 Kč

Příspěvky budou vyplaceny pořadateli soutěže pod hlavičkou FČST a to při splnění interních předpisů FČST. Při neplnění podmínek může být příspěvek krácen.

Dále FČST bude pokračovat v nefinanční pomoci pořadatelům soutěží a to především:

Číst dál: Příspěvky pro pořadatele soutěží 2019

VH FČST 11/2018

Dne 10.11.2018 proběhne v Trutnově řádná Valná hromada FČST 2018. Předsedové členských klubů mohou zasílat náměty do programu VH na adresu Libor Hurdálka. Návrh programu a infomace jsou následující.

Program VH FČST dne 10.11.2018:

Číst dál: VH FČST 11/2018

VH FČST 2017: Koncepce dalšího směřování FČST

Na VH 10.11.2017 se projednávala i koncepce dalšího směřování FČST.

Dnešní stav členské základny FČST je 437 členů a 34 klubů. Na konci roku 2016 to bylo 291 členů a 23 klubů. Takže obrovský nárůst. A otázka zní: „Můžeme být spokojeni?“ Co myslíte?

No, jak kdo. Vše záleží na prioritách.

Číst dál: VH FČST 2017: Koncepce dalšího směřování FČST

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male