1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Informace z VH FČST 11/2023: Výsledky hospodaření 2023

Jedním z dalších bodů jednání VH FČST 11/2023 byly i výsledky hospodaření FČST za rok 2023. Zde pro Vás máme potěšující zprávu. Z pohledu hospodaření skončilo FČST za rok 2023 v zisku 48.561,- Kč. Oproti původnímu rozpočtu FČST z listopdu 2022 tak došlo ke zvýšení zisku a to z důvodu vyššího počtu členů a vyššího počtu klubů (352 členů a 31 klubů). Z tohoto důvodu bylo více vybráno na členských poplatcích.

Z pohledu celkového stavu financí FČST, má FČST k dispozici na účtu a v pokladně 494.683,- Kč. Struktura je zřejmá z přílohy.

S ohledem na skutečný celkový stav financí bylo na VH rozhodnuto, že členské poplatky na rok 2024 nebudou měněny a zůstanou zachovány ve výši z roku 2023. Pokud dojde k vyšším nákladům, bude zvýšení pokryto z celkových zdrojů FČST z minulých let. Toto byl však již další bod a zmíníme se o něm příště.

Číst dál: Informace z VH FČST 11/2023: Výsledky hospodaření 2023

Informace z VH FČST 11/2023: Kalendář soutěží

Na VH FČST 11/2023 byly projednány i kalendáře soutěží na následující roky. (Toto Vás asi bude nejvíce zajímat, proto začínáme touto informaci.) Zde jsou návrhy:

Rok 2024.

 1. 27.4.2023 – Společné mistrovství GPC ČR a SR v BP a Biceps Curl - Vsetín (pořadatel Valach Power)
 2. Květen (červen?) – ME GPC - Trutnov (pořadatel Powerlifting Trutnov)
 3. Červenec, Srpen – 7. ročník Letovického Trap Baru - Letovice (pořadatel Slavs Power Letovice)
 4. Srpen – 2. ročník IRONBULLS Deadlift Cup – Stupno (pořadatel Ironbulls Stupno)
 5. Říjen – MS GPC – Trnava
 6. Listopad – MČR v mrtvém tahu – Stupno? Domažlice? (pořadatel Ironbulls Stupno)
 7. O dvou pohárových soutěžích se ještě jedná – jde o benchpress a bnechpress + mrtvý tah

Do kalendáře budou ještě doplněny soutěže spolupracujících federací jako je XPC a dále soutěže národních federací GPC V4 (Polska, Slovenska, Maďarska).

Číst dál: Informace z VH FČST 11/2023: Kalendář soutěží

Změny ve vedení FČST

Valná hromada FČST 11-2021 rozhodla o změnách ve vedení FČST. Prezidentem FČST byl zvolen Libor Hurdálek a na uvolněnou pozici viceprezidente byl zvolen Adam Švehla. Následně byl z Kontrolní komise na základě vlastní žádosti odvolán Adama Švehla (není možný souběh funkcí s viceprezidenta) a na jvolněnou pozici byl zvolen Bruno Walter.

Gratulujeme všem nově zvoleným do jejich funkcí. Přejeme jim hodně zdaru a těšíme se na spolupráci. Děkujeme za pomoc a spolupráci všem, kteří ukočili své učinkování ve vedení FČST. Složení vedení FČST je následující:

Číst dál: Změny ve vedení FČST

VH FČST 2021: Zápis

 Na Google FČST byl vložen zápis z Valné hromady FČST 11-2021. Pro vstup klikni zde: Zápis z VH FČST 11-2021

Změny ve vedení FČST 2020

Na jednání 29.11.2019 rozhodla Valná hromada o následujících změnách ve vedení FČST.

Výkonný výbor:

Viceprezidentům Josef Makovský a Martin Hurdálek končilo funkční období. Jan Vojtěchovský odstoupil z osobních důvodů z funkce viceprezidenta. Následně ve volbách byli zvoleni na uvolněná místa: Jan Pianka, Tomáš Kaas a Martin Hurdálek

Složení Výkonného výboru FČST je tedy následující:

Číst dál: Změny ve vedení FČST 2020

Příspěvky pro pořadatele souteží 2020

Na jednání VH FČST 29.11.2019 byly schváleny příspěvky pro pořadatele soutěží pod hlavičkou FČST a to v následující výši:

 • Pohárové soutěže: 10.000 Kč
 • MČR v benchpressu a nebo mrtvém tahu: 20.000 Kč
 • MČR v silovém trojboji a dřepu: 50.000 Kč (včetně MČSR)
 • Nadnárodní soutěže (World Cup, European Cup, ME, MS): 50.000 Kč

Příspěvky budou vyplaceny pořadateli soutěže pod hlavičkou FČST a to při splnění interních předpisů FČST. Při neplnění podmínek může být příspěvek krácen a to třeba až o 100%.

Číst dál: Příspěvky pro pořadatele souteží 2020

Příspěvky pro pořadatele soutěží 2019

Valná hromada FČST 11/2018 na svém jednání schválila zvýšení příspěvků pro pořadatele soutěží pod hlavičkou FČST pro rok 2019 a to v následující výši:

 • Příspěvek na MČR v trojboji a dřepu: 30.000 Kč
 • Příspěvek na MČR v benchpressu: 15.000 Kč
 • Příspěvek na MČR v mrtvém tahu: 15.000 Kč
 • Příspěvek na každou pohárovou soutěž: 10.000 Kč

Příspěvky budou vyplaceny pořadateli soutěže pod hlavičkou FČST a to při splnění interních předpisů FČST. Při neplnění podmínek může být příspěvek krácen.

Dále FČST bude pokračovat v nefinanční pomoci pořadatelům soutěží a to především:

Číst dál: Příspěvky pro pořadatele soutěží 2019

VH FČST 11/2018

Dne 10.11.2018 proběhne v Trutnově řádná Valná hromada FČST 2018. Předsedové členských klubů mohou zasílat náměty do programu VH na adresu Libor Hurdálka. Návrh programu a infomace jsou následující.

Program VH FČST dne 10.11.2018:

Číst dál: VH FČST 11/2018

VH FČST 2017: Koncepce dalšího směřování FČST

Na VH 10.11.2017 se projednávala i koncepce dalšího směřování FČST.

Dnešní stav členské základny FČST je 437 členů a 34 klubů. Na konci roku 2016 to bylo 291 členů a 23 klubů. Takže obrovský nárůst. A otázka zní: „Můžeme být spokojeni?“ Co myslíte?

No, jak kdo. Vše záleží na prioritách.

Číst dál: VH FČST 2017: Koncepce dalšího směřování FČST

VH FČST 2017: Volby do výkonného výboru

Dne 10.11.2017 na VH FČST proběhla volba 3 členů výkonného výboru FČST s následujícím výsledkem.
1) Prezidentem FČST byl opětovně zvolen Libor Hurdálek (jednohlasně).
2) 1. Viceprezidentem byl opětovně zvolen Jan Vojtěchovský (jednohlasně).
3) 2. Viceprezidentem byl zvolen Vlastimil Kužel (jednohlasně)
Funkční období zvolených členů je 5 leté. Další dva viceprezidenti - Josef Makovský a Martin Hurdálek - pokračují ve svých funkcích, protože jim nevypršelo 5 leté volební období.

Číst dál: VH FČST 2017: Volby do výkonného výboru

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male