1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rozhodnutí valné hromady ČAST k předloženému návrhu ze dne 23.11.201

logo 01Dne 23.11.2011 byly valné hromadě presidentem ČAST předloženy k hlasování dva následující body:
1) Souhlasíte s tím, aby hlasování o bodu 2 proběhlo formou per rollam (emailem případně telefonicky)?
2) Souhlasíte s tím, aby se ČAST k 26.11.2011 pokojně a klidně rozdělila na dva zcela samostatné právní subjekty?


Po sečtení obdržených hlasů jsou výsledky následující:
1) Hlasování se účastnili všichni členové VH ČAST s hlasovacím právem, to je 100%
2) 5 hlasů odpovědělo pro bod 1  ANO, 3 hlasy odpověděly NE, 1 se zdržel hlasování
3) 5 hlasů odpovědělo pro bod 2  ANO, 3 hlasy odpověděly NE, 1 se zdržel hlasování


Z pohledu výsledků bylo hlasování  VH usnášeníschopné a zástupci VH bylo řádně schváleno rozdělení ČAST k 26.11.2011 na dva zcela samostatné právní subjekty.

Hurdálek Libor
President ČAST

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male