1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rozhodnutí Výboru FČST: Dodatečná nominace na MS a ME

Pro možnost účastnit se mezinárodních soutěží i pro závodníky, kteří se vrací po delší přestávce k powerliftingu, rozhodl Výbor FČST o dodatečné nominaci s následujícím zněním: 

  1. Individuální nominace - pokud se závodník ze závažných důvodů nemohl zúčastnit nominačního závodu, bude mu uznána nominace z minulého roku. Podmínkou je, že nenastoupil k soutěžím v jiných federacích. Návrh na individuální moninaci předkládá vedoucí klubu, který tímto potvrzuje i vážné dovody a výkonnost závodníka. Nominaci pak schvaluje Výbor FČST (toto platí již dnes)
  2. Dodatečná nominace - pokud závodník ze závažných důvodů nenastoupil k nominačnímu závodu a nezávodil ani minulý rok (popř. déle), může požádat o dodatečnou nominaci. Dodatečná nominace pak sestává z výkonnostní zkoušky žadatale před zkušebním komisařem a zaplacením poplatku 1.000,- Kč. Podmínkou je, že žadatel nenastoupil k soutěžím v jiných federacích.
  3. Zkušební komisaři FČST jsou: Jan Suda, Jan Pianka, Libor Hurdálek, Pavel Hurdálek, Martin Hurdálek (dlouholetí akreditovaní rozhodčí FČST) a dále pak: Tomáš Kaas, Bruno Walter (komisaři pověření Výborem FČST - v roce 2020 pak budou skládat rozhodcovské zkoušky)
  4. Poplatek se skládá zkušebnímu komisaři, který z něj uhradí posilovnu, nakladače a výdaje spojené se zkouškou.
  5. Zkouška pro trojboj sestává ze dřepu a benchpressu, pro benchpress z BP a mrtvý tah z MT. Žadatel pak musí splnit nominační limity stanovené FČST.
  6. Źádost o dodatečnou zkoušku se předkládá Výboru FČST (psát na L. Hurdálka). O možnosti provedení zkoušky pak rozhodně výbor FČST a kontrolní komise FČST. Termín si dohodne žadatel přímo s vybraným zkušebním komisařem.
  7. Upozorňujeme, že dodatečná nominace se uděluje výjimenčně a při závažných důvodech. V žádném případě není pravidlem a není na ni automatický nárok.

Výbor FČST chce tímto krokem umožnit účast na soutěžích i pro závodníky, kteří se vrací k závodní činnosti po delší pauze (způsobenou většinou zdravotními a rodinými důvody). Reagovali jsme tak na vznesené dotazy a žádosti od několika zájemců o účast na mezinárodních soutěžích.

Za Výbor FČST: Libor Hurdálek, dne 9.6.2019

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male