1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spolupráce Slovak Powerlifitng a FČST

Výkonnými orgány Slovak Powerlifitng a FČST byla schválena spolupráce mezi uvedenými federacemi. Spolupráce spočívá v oblasti metodiky, sportovních aktivit a výměny zkušeností. Konkrétní realizace je pak následující: 

  • Reciproká výměna kalendáře jednotlivých soutěží mezi uvedenými federacemi a jejich zařazení do kalendáře soutěží příslušné druhé federace.
  • Starana FČST pak bude uznávat národní rekordy FČST vytvořené na soutěžích Slovak Powerlifiting mistrovského a vyššího typu (evropské poháry, světové poháry) a v případě potřeby i možnost splnění dodatečné nominace na ME a MS dle nominačních pravidel FČST.
  • Příprava a realizace společných projektů nadnárodní úrovně se zahrnutím i dalších zemí, především pak Maďarska a Polska.
  • Výměna zkušeností na společných soutěžích.
  • Možnosti společné přípravy akreditovaných národních rozhodčích.
  • Propagace aktivit druhé federace na informačních sítích příslušné federace.

Věříme, že schválená spolupráce obohatí naše sportovní aktivity a nabídne soutěžícím obou federaci nové možnosti. Těšíme se na společné soutěže a projekty s našimi přáteli.

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male