1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Roční rozpočet 2018

Při uveřejnění výsledků hospodaření roku 2017, kde jsme skončili v zisku 51.234 Kč, jsme konstatovali, že přineseme i rozpočet na rok 2018. Roční rozpočet FČST počítá se ztrátou 21.000 Kč, když rozpočtované příjmy jsou 137.000 Kč a náklady 158.000. Kč. Ztráta bude pokryta nerozděleným ziskem z minulých let. Rozpočtovaný stav finančních prostředků pak bude na konci roku 2018 činit 179.697 Kč. Struktura výnosů a nákladů je zobrazena níže, včetně základního komentáře.

 

Výnosy jsou tvořeny pouze členskými příspěvky, kde očekáváme 20 klubů a 250 členů, což činí 137.000 Kč. V oblasti výdajů jde hlavní část na příspěvky pro pořádané soutěže (2x MČR a 3 pohárové soutěže). Celkem 61.000 Kč. 32.000 Kč je rozpočtována na zajištění delegáta GPC a rozhodčí na MČR (nutná podmínka pro možnost uznávání evropských a světových rekordů). 13.000 Kč je plánována na nákup 3 licencí. V oblasti materiálu je rozpočtováno 43.000 Kč. Zde je podsttaný podíl určen na výrobu rozměrného banneru pro naše soutěž (informace byla v roce 2017). Menší částky jsou pak rozpočtovány na weby (média), občerstvení a ostatní.

Jak bylo uvedeno výše. Ztráta bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let a to s dopadem do  stavu finančích prostředků. Zde jsme vstupovali do roku 2018 s 200.697 Kč. Po uhrazení uvedené ztráty pak očekáváme na konci roku 2018 náš finanční majetek ve výši 179.697 Kč.

Takže přátelé, očekávané hospodaření FČST pro 2018 probíhá v rámci podpory našich aktivit pro činnost a rozvoj. Možná to pro někoho bude méně zajímavé, ale máte právo vědět, jak se hospodaří s vašimi penězi.

Za  výbor FČST

Hurdálek Libor, prezident FČST