1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dodatečná a individuální nominace

Dostáváme dotazy na možnosti dodatečné nominace na nadcházející mezinárodní závody FČST. Aby nedocházelo v pozdější době k diskuzím a nejasnostem, přinášíme podmínky a možnosti dodatečné popř. individuální nominace na mezinárodní soutěže.

Vysvětlení pojmů:

  • Dodatečná nominace: Závodníkovi je umožněn start a splnění podmínek nominace na dodatečném závodě. Takovéto závody jsou předem oznámeny.
  • Individuální nominace: Závodníkovi je uznán výsledek nominace z minulého roku.

Podmínky pro uznání dodatečné - individuální nominace.

  • Pokud má závodník vážné důvody, proč se nemohl zúčastnit příslušného nominačního závodu, je mu umožněna dodatečná (popř. individuální) nominace. Vážnými důvody mohou být např. zranění, nemoc, vážné osobní důvody atd. (jde o individuální posouzení).
  • Pokud závodník nastoupil (tzn. navážil) na nominační soutěž a nedokončil ji z důvodu zranění (při závodu, v rozcvičovně atd.) nebo vyřazení ze soutěže pro neplatné pokusy, bude mu uznána individuální nominace. Pokud v předcházejícím roce nesoutěžil, dá Výbor FČST na doporučení výkonnosti závodníka od vedoucího daného klubu.
  • Pokud závodník v době konání nominačního závodu nebyl členem FČST, může mu být rovněž povolena dodatečná nominace.
  • Pokud však nastoupil závodník k soutěžím v jiných powerliftingových federacích v ČR a na soutěžích v zahraničí, kde tyto federace participují, nemůže být dodatečná - individuální nominace uplatněna (viz. body výše). Toto se netýká účasti na soutěžích IPF.

Uplatnění dodatečné - individuální nominace

Možnost uplatnění dodatečné - individuální nominace je předkládána v nominačním listu pro příslušnou mezinárodní soutěž vedoucím daného klubu. Posouzení vážnosti důvodů neúčasti závodníka na nominačních závodech a splnění možnosti uplatnění podmínek takovéto nominace je tedy ponechána na rozhodnutí vedoucích klubů.

Výbor FČST, který nominace schvaluje, pak bude vycházet z doporučení příslušných vedoucích klubů.

Vyjmutí z povinnosti nominačních závodů.

Nominační závody nemusí absolvovat pořadatelé a rozhodčí příslušného závodu. Automaticky jim jsou uznány individuální nominace. Pokud někdo z pořadatelů v předchozím roce nezávodil, dá Výbor FČST na doporučení výkonnosti závodníka od vedoucího daného klubu.

Možnost využít této možnosti je ponechána individuálně na každém pořadateli a rozhodčím.

Důvody předložených řešení:

Přátelé, chceme pro Vás nastavit pohodu a klid na soutěžích, proto si nelamte hlavu s tím, že nedokončíte soutěž, to se prostě stává. Vaše nominační možnosti tímto nebudou ohroženy.

Velká část pravomocí se takto přesouvá na vedoucí klubů. Je to řešení, které chceme uplatňovat i pro jiné body, protože nelze řídit chod federace o tolika lidech bez výrazného podílu vedoucích klubů. Vedoucí klubů jsou součástí valné hromady FČST a jako takoví se podílí a účastní na řešení situací a chodu FČST. Z tohoto důvodu musí být pro ně vytvořena silná pozice v rozhodování a řešení.

Z povinnosti absolvovat nominační závod byli pořadatelé vyjmuti již od založení FČST. Nyní toto rozšiřujeme i na rozhodčí příslušných závodů. Důvod je prostý, soutěže začínají být vícedenní a početně velice obsazené. Není nutno riskovat zranění závodníků rozhodčích, kdy celé dny rozhodují a pomáhají s organizací a pak mají ještě závodit.

Výbor FČST

9.3.2017

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male