1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zpráva o stavu FČST - leden 2012

1) FČST zaplatila a následně získala licenci GPC. Tímto krokem je FČST jedinou federací v ČR oprávněnou užívat logo GPC a nominovat soutěžící na mezinárodní závody GPC (viz: licence).

2) Byly zahájeny přípravy na MČR FČST: stanoven termín, vydány propozice, zajišťují se sponzoři, město Trutnov vyslovilo záštitu nad MČR FČST, potvrzeno místo konání..... Předběžné počty přes 60 účastníků (viz.: rozhovor)

3) Vedení FČST vzneslo protest na vedení ČAST proti neoprávněnému užívání loga GPC a výhod s tím spojených. V protestu upozornilo na porušování práv a klamání veřejnosti s cílem vlastního prospěchu.

4) Od 1.1.2012 jsou webové stránky FČST v nové podobě. Postupně je aktualizován kalendář soutěží 2012 (viz.: soutěže).

5) Na webu byly prezentovány změny pravidel vyplývající z jednání AGM 11/2011 (viz.: Jednání AGM)

6) Byly aktualizovány dokumenty FČST (viz.:dokumenty).

7) Byly aktualizovány rekordy FČST (viz.: rekordy).

8) Byl aktualizován seznam rozhodčích FČST (viz: rozhodčí).

Za výbor FČST: Hurdálek Libor

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male