1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rozhodnutí výboru FČST 03/2015

 120Věc: Rozhodnutí ohledně internetových prohlášení Lukáše Vašíčka.

Výbor FČST se zabýval internetovými prohlášeními Lukáše Vašíčka a následnými podněty členů FČST k jejich disciplinárnímu řešení.

 

Lukáš Vašíček svými příspěvky na facebookových profilech a skupinách překročil hranici  vymezující sportovní chování a dostal se tak do rozporu se stanovami FČST. K řešení situace byly předloženy 3 návrhy "trestu":

1) Dočasné vyloučení jmenovaného z řad FČST

2) Podmíněné zastavení soutěžní činnosti  jmenovaného

3) Neudělení "trestu"

Na základě hlasování byla jednohlasně všemi pěti členy výboru odhlasována varianta 2. Lukáši Vašíčkovi tak bylo uděleno podmíněné zastavení soutěžní činnosti. Pokud jmenovaný opět poruší sportovní chování a bude v budoucnu jednat s rozporu se stanovami FČST bude mu na 1 kalendářní rok vystaven zákaz startu na všech soutěžích pořádaných pod hlavičkou FČST a GPC. A to bez nároku na vrácení již vložených (zaplacených) finančních prostředků (startovné, letenky, ubytování atd.)

Výbor takto rozhodl s ohledem na skutečnost, že cílem nešťastných výroků nebyl přímo úmysl poškodit FČST a Lukáš Vašíček se následně veřejně za své výroky omluvil.

Nakolik byla omluva upřímná musí Lukáš prokázat osobně ve svém dalším přístupu nejen k federaci, ale i ke kolegům a přátelům.

 Za Výbor FČST

Hurdálek Libor

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male