1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Podpora pořadatelů soutěží FČST

Na VH v Podivíně 22.11.2014 předložil výbor FČST návrh na podporu a nastavení základní standardů soutěží pořádaných pod FČST. Cílem je postupné zvyšování úrovně soutěží naší federace. Návrh byl jednohlasně schválen VH. Jen si připomeňme, že tento návrh mohl být předložen, protože jsme si vhodně zvolenou finanční strategií a hospodařením dokázali po 3 letech vybudovat dostatečné finanční zdroje, aby mohli tento projekt nejen realizovat ale i ufinancovat. Plné znění je zde.

  

Podpora pořadatelů soutěží a řízení CF (cash flow) v FČST

Po třech letech činnosti si FČST vybudovala dostatečné finanční zdroje, aby mohla přistoupit k dalšímu kroku rozvoje FČST a to směrem k podpoře pořadatelů soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST.

Cíl návrhu

Předložený návrh si klade za cíl:

 1. Vytvořit motivační pobídky pro pořadatele mistrovských a mezinárodních soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST.
 2. Vytvořit pravidla pro nastavení „pořádku“ ve financování soutěží a tvorbu části finančních zdrojů pro zpětné financování soutěží.
 3. Nastavit a zajistit podmínky pro růst kvality soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST.
 4. Zahájit postupné nastavování standardů soutěží  pořádaných pod hlavičkou FČST.

1) Motivační pobídky pro pořadatele mistrovských a mezinárodních soutěží.

 • Každý pořadatel mistrovské a mezinárodní soutěže pořádané pod hlavičkou FČST obdrží dotační příspěvek federace ve výši odsouhlasené VH.
 • Tato výše se může rok od roku měnit podle stavu CF federace. Zatím však s ohledem na vybudované zdroje financování se dá předpokládat, že jejich výše bude v průběhu následujících minimálně 2 let neměnná.
 • Motivační příspěvky na jednotlivé soutěže pro rok 2015

-          MČR v Bench Pressu        5 tis. Kč

-          MČR v mrtvém tahu          5 tis. Kč

-          MČR v silovém trojboji   10 tis. Kč

-          Mezinárodní soutěže        10 tis. Kč

 • Rozhodčí na mistrovské a mezinárodní soutěže bude určovat výbor FČST a jejich odměna bude rovněž  hrazena z fondu FČST.

2. Pravidla pro tvorbu části finančních zdrojů pro zpětné financování soutěží

 • Startovné na soutěžích FČST pro členy bude stanoveno v propozicích.
 • Startovné pro nečleny FČST bude zvýšeno o 200 Kč.
 • Za každého nečlena si z části zvýšeného startovného pořadatel ponechá 100 Kč a 100 Kč převede do fondu FČST.
 • U pohárových soutěží je na rozhodnutí pořadatele zda a o kolik bude vyšší startovné pro nečleny FČST s tím, že celá hodnota ze zvýšeného startovného zůstává pořadateli soutěže.
 • Zdroje zaslané do fondu FČST budou součástí hospodaření federace a budou sloužit pro zpětné finanční výpomoci pořadatelům budoucích soutěží pod hlavičkou FČST.
 • Zdroje, které si ponechá pořadatel, budou sloužit k zajištění standardní úrovně soutěže.

3. Podmínky pro růst kvality soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST

 • Příspěvky na jednotlivé soutěže jsou chápány jako zdroj na podporu zvyšování úrovně soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST.
 • Za tímto účelem bude výbor navrhovat standardy pro zajištění soutěží.
 • FČST bude jednat o spolupráci na mistrovských a mezinárodních soutěžích s naším partnerem v oblasti sportovní výživy.

4. Postupné nastavování standardů soutěží pořádaných pod hlavičkou FČST

     Od roku 2015 musí všechny soutěže FČST splňovat následující požadavky (mimo již zaběhnuté standardy):

 • Na soutěžích FČST musí být alespoň na soutěžní pokusy zajištěny originální osy pro jednotlivé disciplíny.
 • Od roku 2015 musí být pro mistrovské a nadnárodní soutěže zajištěny kvalitní „lité“ medaile.
 • Musí být zajištěn informační servis před, po i během závodu ve standardech vytvořených soutěžemi v průběhu roku 2014.
 • No soutěžích pod hlavičkou FČST bude umístěno na viditelném místě logo FČST.
 • Pro mistrovské a mezinárodní soutěže musí být zajištěn on-line přenos.

Věříme, že předložený projekt povede ke zvýšení úrovně soutěží pod hlavičkou FČST a pomůže motivovat i nové pořadatele jednotlivých soutěží.

Vytvořil: Hurdálek Libor , Prezident FČST, 14.11.2014

Schválila: VH FČST dne 22.11.2014 v Podivíně

 

 

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male