1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Výbor FČST má dva nové hlasy

Na jednání dne 6. června 2014 rozhodl výbor o zřízení dvou nových  poradních  hlasů. Jmenovitě byly poradní hlasy přiděleny Josefovi Makovskému a Evě Vyhlídalové. Výbor tímto naplňuje předložené Strategické aktivity FČST (klikni: Strategie FČST) a dále pak reaguje na vývoj v FČST.

Odůvodnění:

 • FČST od svého vzniku v listopadu roku 2011 téměř ztrojnásobila svou členskou základnu.
 • U pořádaných soutěží se výrazně zvýšil jejich počet, kvalita i účast.
 • V plánu jsou nové nadnárodní soutěže (Karpatský pohár).
 • Po úspěšném pořádání ME je velice reálná šance na přidělení pořádání mistrovství světa.
 • Výrazně roste prestiž FČST v ČR i v zahraničí.
 • V FČST se profiluje velice výrazná a silná skupina žen – powerliterek, které mají své pohledy, názory a potřeby.
 • V souvislosti s uvedeným rozvojem je nutno vytvořit nové kapacity pro zajištění činností souvisejících s chodem a dalším rozvojem FČST.
 • Je nutno postupně zapojovat a vychovávat nové osobnosti a vůdčí typy.

Co je nutno zajistit:

 • Informační servis a rozvoj v souvislosti s výše uvedenými body.
 • Soustředění požadavků a názorů žen s možností jejich předkládání k projednání.
 • Ženský pohled a prvek při řešení rozvoje a aktivit FČST.
 • Propagaci stávajících i nových akcí a aktivit.
 • Vizualizaci a propagaci FČST.
 • Komunikaci a vazby na další asociace.

 

Obsazení a náplně poradních hlasů:

Josef Makovský:

 • Tvorba a kontrola rekordů FČST.
 • Postupné přebírání dalších aktivit.
 • Komunikace a vazby na ostatní asociace.

Eva Vyhlídalová:

 • Zastřešovat a předkládat požadavky a názory ženské části členské základny FČST.
 • Komunikace požadavků a návrhů napříč členskou základnou.
 • Propagace ženského powerliftingu a následně i FČST.

Další postup:

 • Od 6.6.2014 mají Josef Makovský a Eva Vyhlídalová možnost vyjadřovat se k záležitostem řešeným Výborem FČST a jejich hlas bude započten do rozhodnutí s plným právem.
 • Na VH FČST 2014 bude Výborem předložen návrh na doplnění poradních hlasů do výboru.
 • Při změně stanov, které je nutno zajistit do tří let od změny Občanského zákoníku, bude tato záležitost ošetřena ve stanovách.

 

Za Výbor FČST

Hurdálek Libor - prezident FČST

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male