1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Informace z jednání na ME GPC 2013

ME GPC 2013 v Knjaževaci nebylo plné jen Powerliftingu, ale proběhlo i několik mezinárodních jednání. Zde jsou stručné informace toho nejpodstatnějšího, co se týká FČST:

1) Jednání s vedením SAST (Slovenské GPC)

 • Mistrovství republik ČR a SR v silovém trojboji v roce 2014 bude opět společné. Tentokrát proběhne na Slovensku.

 • Společné mistrovství ČR a SR v silovém trojboji 2013 v Podivíně bylo i ze strany slovenské GPC hodnoceno velice pozitivně.
 • Byly předloženy i další návrhy na rozšíření spolupráce. Vše však zveřejníme až po projednání a odsouhlasení se zástupci valné hromady FČST.

2) Jednání  AGM (vedení GPC +  prezidenti jednotlivých členských federací)

 •  Návrhy zájemců na pořádání ME v roce 2015 a 2016 mají být předloženy AGM a o přidělení šampionátů bude rozhodnuto na MS GPC 2013.
 •  O pořádání ME v uvedených letech zatím projevily zájem federace Izraele a Černé Hory.
 •  ME v roce 2014 v ČR je jisté a v brzké době budou zahájeny přípravy.
 •  Po dohodě s AGM budou 3 rozhodčí z FČST skládat mezinárodní rozhodcovské zkoušky. Termín - nejpozději na ME GPC 2014 v ČR. Nominace na složení zkoušek proběhne v souladu s platným dokumentem o školení rozhodčích.
 • Prezidentem pro členské federace balkánu (Slovinskou, Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Chorvatsko) byl zvolen Gregor Jankovič (prezident Slovinské GPC). Prezident pro Balkán bude organizačně podřízen viceprezidentovi pro Evropu (Ján Matěj). Důvodem tohoto rozhodnutí je dynamický rozvoj powerliftingu na Balkáně.

 3) Výklad pravidel

 • Na jednání vedení GPC proběhl i výklad pravidel. Stávající pravidlo, že pod moniliftem se po odebrání činky nesmí chodit, jinak je pokus neplatný, bylo následně vyloženo. Po odebrání činky z monoliftu se mohou pouze srovnat chodidla a to posunutím do stran. Posunutí směrem dopředu a nebo dozadu není povoleno a je důvodem pro neplatný pokus. Samozřejmě po povelu "Squat" se již nesmí chodidla vůbec posouvat (toto zůstává). Několik lifterů na toto doplatilo, protože udělali i třeba malý krok dopředu, protože ztratili stabilitu. Takže, než činku zvednete ze stojanu, nespěchejte a ověřte si svou stabilitu.

 

 

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male