1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Valná hromada FČST 2012

 10.  listopadu 2012 proběhne v Praze Valná hromada (VH) FČST.

Hlasování a samotná VH proběhnou v souladu s vnitřními dokumenty a stanovami FČST.

Detailní informace o organizaci a programu budou rozesílány emailem na výbor a vedoucí členských klubů.

Program:

 

1)     Zahájení a prezentace - Výbor FČST

2)     Program VH FČST - Výbor FČST

3)     Volba výboru FČST (volba prezidenta, a dvou viceprezidentů FČST – navazuje na VH 11/2011) – výbor FČST

4)     MČR 2013 v silovém trojboji a benchpressu (místo, promotér, termín, různé) – Výbor FČST

5)     Zpráva o hospodaření FČST 2012 – Hurdálek Libor

6)     Příprava harmonogramu akcí pro rok 2013 včetně pohárových soutěží (očekáváme návrhy pořadatelů – klubů – na pořádání pohárových soutěží a sestavení jejich následujícího harmonogramu) – vedoucí klubů.

7)     Příprava na ME GPC 2014 v ČR - Výbor FČST

8)     Informace z AGM GPC 09/2012 – Hurdálek Libor

9)     Příprava Výroční zprávy FČST 2012 – Hurdálek Libor

10)  Výše členských příspěvků na rok 2013  - Výbor FČST

11)  Reprezentační oblečení – Jan Vojtěchovský

12)  Organizační – VH FČST

13)  Různé - VH FČST

14)  Závěr - Prezident FČST

Lokalizace přesného místa konání stejně jako hodina zahájení (10:00 nebo 11:00) budou oznámeny během následujícího týdne.

Na VH může přijet více zástupců za klub než 1, max. však 3 (kvůli místu)

Za výbor FČST

Hurdálek Libor

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male