1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

FČST - Zpráva o hospodaření 2012

Přínášíme Vám průběžnou informaci o hospodaření FČST za rok 2012.

Celkový stav fanančních prostředků FČST ke 14.8.2012 činí 30.238 Kč

 

Příjmy celkem 2012   15.000
  Příjmy ze čl.poplatků 15.000
  Příjmy ostatní 0
Výdaje 2012 Licence GPC 2012 5.960
Stav finančních prostředků 2012   9.040
       
Převod z roku 2011   21.198
Celkový stav finančních prostředků   30.238
Z toho v hotovosti 5.229
  stav účtu   25.009   Kč

Příjmy FČST jsou prezentovány členskými poplatky. Od počátku roku se ma nich vybralo 15.000 Kč. Dokonce roku bude ještě část členských poplatků vybrána.

Jediným výdajem bylo zaplacení licence GPC pro rok 2012, což prezentovalo 5.960 Kč.

Stav finančních prostředků za rok 2012 tak činí 9.040 Kč.

Z roku 2011 bylo do hospodaření FČST převedeno 21.198 Kč. Celkový objem fanančních prostředků FČST ke 14.8.2012 tak prezentuje hodnotu 30.238 Kč.

Mimo výše uvedené finanční prostředky vlastní FČST jednu laserovou tiskárnu, která je využívána při závodech pořádaných členskými kluby FČST.

Nákládání s prostředky federace, systém financování a návrh tvorby zdrojů bude předmětem Valné hromady, která se uskuteční v závěru roku 2012.

 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male