1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Záznam z jednání AGM GPC 17.11.2011

wwb_logo1.png - 80.86 KB 

Jednání proběhlo v Limericku (Irsko) dne 17.11.2011

Úvod

Prezident Peter Tregloan poděkoval organizátorům za připravené MS 2011 v Limericku a přivítal nové členské státy GPC.  

Dále poděkoval výboru za práci v průběhu roku, za nápravu věcí po špatně organizovaném MS 2010 v Praze a práci na zvýšení prestiže GPC.

Viceprezident Ian Moris představil Luise Duana, právníka, který nabídl své služby GPC na úrovni právního oddělení.

Ján Matej shrnul činnosti za roky 2010 a 2011. Konstatoval, že na základě MS v Praze, které vykazovalo řadu chyb, budou pro příští šampionáty stanovena požadovaná kritéria včetně sankcí za jejich nesplnění. Vše bude stvrzeno podpise, mezi pořadatelem a GPC.

 

Technická část

 1. Zástupce Finska předložil návrh na změnu používaných dresů – mohou být používány vícevrstvé dresy. Závěr: Pro všechny disciplíny mohou být používány vícevrstvé dresy (multiply). Poznámka: Povoleny jsou i openbacky. V GPC je povoleno pod otevřené dresy na benč používat trika bez rukávů (doporučuji pořídit si ve stejné barvě jako je dres). 
 2. Zástupce Finska předložil návrh na zvětšení průměru osy na dřepy na 35 mm. Po velké diskuzi neschváleno.
 3. Zástupce Finska předložil návrh, aby se MS a ME pořádala ve velkých městech. Po diskuzi zamítnuto. Upřednostňována budou města, která zajistí pořadatelům lepší podmínky (finanční, návštěvnosti, zajištění, vybavení, obslužnosti atd.).
 4. Světové a kontinentální rekordy (evropské) mohou být vytvořeny pouze na mezinárodních soutěžích schválených v kalendáři GPC. Pro Kanadu a Argentinu bude vyjímka, kdy si tyto země na určenou soutěž pozvou na vlastní náklady jednoho mezinárodního rozhodčího z jiné země.
 5. Ján Matej predložil návrh na zvýšení maximálního počtu závodníků ve skupině na benč na 20. Bylo přijato.
 6. Anita Mahony předložila návrh na povinné užívání podkolenek na mrtvé tahy. Nebylo přijato. Podkolenky zůstávají nepovinné.
 7. Návrh Lee Marshalla, že závodníci při dřepu po zvednutí činky z monoliftu již nesmějí chodit. Toto činilo potíže nakladačům, rozhodčím i soutěžícím. Závěr: Návrh byl schválen. Od roku 2012 se tedy po odebrání činky z monoliftu již nesmí chodit. Poznámka: Úkroky pro vyrovnání stability budou tolerovány. Pozor je to však na posouzení rozhodčího a po povelu „Dřep” platí, že již nesmí být proveden úkrok ani posun chodidel.
 8. Návrhy pro šampionáty 2014
  • Argentina předložila požadavek na pořádání MS 2014 (Iguazu Falls, Misiones). Projednává se. Výbor požaduje záruky pro splnění podmínek daných pravidly.
  • Na ME 2014 nebyl vznesen návrh. Poznámka: Zde výbor očekává naši kandidaturu, poté co jsem odmítl rok 2013. 

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME male