1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Informace z VH FČST 11/2023: Starty mimo kalendář soutěží FČST - pozor, změna!!

Na podnět více členů opět projednávala VH 11/2023 účast na soutěžích mimo kalendář FČST. Do jednání byl předložen návrh úplného zákazu startů členů FČST mimo kalendář soutěží. Po diskuzi všech možných pro a proti byl VH všemi hlasy tento návrh schválen. VH následně schválila i postihy za porušení tohoto pravidla a to v podobě usnesení z VH 11/2023.

Od roku 2024 se tak ruší opatření z roku 2017, které připouštělo možnost startů mimo kalendář soutěží FČST v podobě „soutěž za soutěž“ a je nahrazeno pravidlem, kdy není povoleno členům FČST startovat na soutěžích neuvedených v kalendáři FČST. Toto pravidlo se nevztahuje na pohárové soutěže, kde není účast omezena. Pohárovými soutěžemi se pak rozumí soutěže nižší úrovně, než jsou národní mistrovství. Za pohárové soutěže se však nebudou považovat soutěže označené jako pohárové, které jsou nominační či představují náhrady mistrovských soutěží a světových pohárů.

 

Pokud dojde k porušení tohoto opatření, bude členovi FČST okamžitě změněno členství na podmíněné, tzn. po dobu 2 let mu nebude udělena nominace na mezinárodní soutěže. Vše bylo popsáno v zápisu z loňské VH 11/2022.

Schválením tohoto opatření však vyvstala otázka, co s postihy za porušení opatření z roku 2022? Zde by došlo ke křížení, kdy opatření z VH 11/2022 již neplatí a bylo nahrazeno novým, ale postihy za zrušené opatření by zůstávaly. Na základě diskuze pak vzešel návrh na zrušení postihů z roku 2023 a resetu systému s tím, že vše začíná od nuly. Tento návrh byl VH 11/2023 schválen všemi hlasy.

Pouze pro doplnění. „Adepty“ na mimořádné členství za porušení pravidla v roce 2023 bylo pouze 7 členů, z nichž 4 jsme na žádné soutěži FČST nikdy neviděli. Takže nechápeme smysl jejich členství.

Zajímavý je však jiný pohled. V roce 2022 proti zákazu startů mimo FČST hlasovalo 11 účastníků VH. Letos se však všichni vyslovili pro zákaz a to i řada účastníků VH, která byla v roce 2022 proti. Co se tedy stalo, že se po jednom roce tolik členů rozhodlo zcela jinak?

Žádáme vedoucí klubů, aby toto opatření projednali se svými členy při sestavování členských přihlášek pro rok 2024.

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male