1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Svět kulturistiky: Rozšíření spolupráce

 Jak jsme Vás již informovali, novým partnerem FČST je Svět kulturistiky. V čísle 01/2023 jste tak mohli najít dvoustranu s našimi příspěvky. Od čísla 02/2023 se tato spolupráce ještě rozšiřuje. V každém čísle Světa kulturistiky tak naleznete nejen dvoustranu s aktualitami a informacemi o činnosti FČST ale i další dvoustranu, která bude věnována rozhovoru s osobností powerliftingu.

Tak a teď jsme stáli před problémem, koho a jak vybrat na rozhovory. Máme přes 300 členů a téměř každý by si zasloužil mít prezentaci ve Světě kulturistiky. To by však bylo na 20 let. Takže jak a koho vybrat?

Nakonec jsme zvolili následující systém:

  • Osobnosti pro rozhovor budou vybírat členové Výboru + Kontrolní komise + vedoucí PR. To je celkem 9 lidí z 8 klubů. Částečně se tím zajistí objektivita výběru.
  • A kritéria? Zatím jsme nastavili následující: Měli by to být sportovci, kteří v FČST soutěží delší dobu, dosahují dobrých výsledků, jsou to uznávané osobnosti liftu, splňují etický kodex sportovce.

Na základě tohoto systému jsme vybrali první 3 osobnosti. S první osobností se tak můžete seznámit již v následujícím čísle Světa kulturistiky 02/2023.

Jak jsem uvedl, nebylo lehké vybírat. Návrh sportovců na rozhovory chápeme nejen jako prezentaci FČST a samotných sportovců. V prvé řadě je to však pro nás forma poděkování a uznání navrženým za jejich práci pro náš sport - Powerlifitng.

Děkujeme našemu partnerovi Svět kulturistiky za uvedenou možnost prezentace. Je to pro nás čest avelice si jeho přístupu vážíme.

FČST pořádala

Logo s datem neprhledn male 2

Logo ME  male